Μετάφραση – Νόημα – Γλωσσικά σχόλια (Μετάφραση, νόημα & γλωσσικά σχόλια κειμένου)
Γραμματική – Συντακτικό (Γραμματική & συντακτικό του σχολικού βιβλίου)
Λεξιλογικά – Ετυμολογικά (Λεξιλογικά – ετυμολογικά του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις Κειμένου (Απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις  (Σκεπτικό των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Πιστή Μετάφραση Κειμένου

Μαθαίνω & Απαντώ