Slide 1 Το edu είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον μελέτης το οποίο βασίζεται σε πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. Αναλύει τη διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων (θεωρία & ασκήσεις) και προσαρμόζεται στα νέα βιβλία κάθε φορά που αυτά αλλάζουν. Εκτός από τη διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων, περιέχει πλήθος διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας. Έτσι, αποτελεί το “εργαλείο” που ενισχύει το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και δίνει τεράστιες δυνατότητες στην κατανόηση της σχολικής ύλης. Οι διαδραστικές εφαρμογές (Interactive application) όπως το edu δίνουν στον μαθητή τη δυνατότητα της αυτενέργειας και διεγείρουν την κρίση του. ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Slide Μετατροπή του διαβάσματος από ανιαρή διαδικασία σε ευχάριστη ενασχόληση Σε μία εποχή που ο μαθητής ζει καθημερινά την εξέλιξη στην τεχνολογία η πλατφόρμα e-learning του edu φιλοδοξεί:
- Να δώσει στο μαθητή νέες μεθόδους εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της
τεχνολογίας.
- Να καταστήσει το διάβασμα από ανιαρή διαδικασία σε ευχάριστη ενασχόληση.
- Nα προκαλέσει την ενεργοποίηση του μαθητή.
- Να προωθήσει τη δημιουργική δράση.
- Να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 2
Slide Δεν είναι απλά υποστήριξη αλλά καθημερινός οδηγός μελέτης Η αδυναμία του μαθητή στην κατανόηση της θεωρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη σωστή καθοδήγηση της μελέτης της. Το edu χωρίζει τη θεωρία του σχολικού βιβλίου σε θεματικές ενότητες (ερωτήσεις- απαντήσεις) και έτσι επιδιώκει:
- Να καθοδηγήσει το μαθητή στη σωστή καθημερινή μελέτη της θεωρίας.
- Να δημιουργήσει κίνητρα για τη μελέτη της θεωρίας.
- Να αποφύγει διαδικασίες οδυνηρές και χρονοβόρες όπως η αποστήθιση.
- Να προετοιμάσει ευχάριστα το μαθητή για πρόχειρα και επίσημα διαγωνίσματα.
ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 3
Slide Διαδραστικό περιβάλλον μελέτης που επιτυγχάνει την τόνωση της αυτοπεποίθησης και την αύξηση της συμμετοχικότητας Η διδασκαλία της θεωρίας ολοκληρώνεται με πλήθος διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (quiz), για κάθε μία παράγραφο και κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου. Οι ερωτήσεις αυτές είναι σε δύο διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, επισημαίνουν, αιτιολογούν και διορθώνουν άμεσα τα λάθη του μαθητή (διαδραστικότητα) δίνοντας παράλληλα και τη βαθμολογία του. Έτσι το edu επιτυγχάνει:
- Όξυνση της αντίληψης και κρίσης του μαθητή.
- Τόνωση της αυτοπεποίθησης με την άμεση βαθμολόγησή του.
- Αύξηση της συμμετοχικότητας στο καθημερινό μάθημα.
- Δημιουργία κινήτρων για κατάκτηση της γνώσης.
- Έγκαιρη, έγκυρη και άμεση επισήμανση και διόρθωση των λαθών πριν το σχολείο.
- Τώρα το λάθος έχει αξία …. Εκπαιδεύει.
ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 4
Slide Το προτέρημα της διδασκαλίας με το edu είναι η υπομονή. Πλήρη γραπτή και προφορική διδασκαλία όλων των ασκήσεων και εργασιών του σχολικού βιβλίου Η μικρή εμπειρία των μαθητών στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας σε συνάρτηση με τον περιορισμένο αριθμό ασκήσεων που προλαβαίνει να διδάξει ο εκπαιδευτικός στην τάξη, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία πολλών μαθητών στην επίλυση των ασκήσεων. Τα γνωστά σε όλους «λυσάρια» σχολικά ή μη, επιδεινώνουν το πρόβλημα γιατί οδηγούν στην αντιγραφή και όχι στην τεκμηριωμένη γνώση για την επίλυση της άσκησης.
Το edu διδάσκει τη μεθοδολογία κάθε μιας άσκησης και εργασίας του σχολικού βιβλίου ξεχωριστά, από έμπειρους και έγκριτους καθηγητές δίνοντας τη δυνατότητα για:
- Κατάκτηση της τεκμηριωμένης γνώσης για την επίλυση των ασκήσεων.
- Προφορική διδασκαλία της μεθοδολογίας κάθε άσκησης ξεχωριστά.
- Επανάληψη της προφορικής διδασκαλίας ή μέρους αυτής.
- Προσαρμογή της προφορικής διδασκαλίας σύμφωνα με την ταχύτητα και το βαθμό αφομοίωσης του μαθητή.
- Πλήρης ελευθερία χειρισμού της διδασκαλίας από το μαθητή χωρίς αναστολές (ντροπή, δισταγμός, φόβος).
ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 5
Slide Τώρα ο μαθητής δεν αισθάνεται μόνος Ένα επιτελείο έμπειρων καθηγητών είναι πάντα στο πλευρό του μαθητή για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία συναντήσει κατά τη διάρκεια της καθημερινής του μελέτης.
ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 6
Slide Οι εξετάσεις Αναμφισβήτητα οι γραπτές εξετάσεις είναι για το μαθητή οι σημαντικότερες στιγμές της σχολικής χρονιάς. Στην προσπάθειά του αυτή τον καθοδηγεί ο οδηγός εξετάσεων. Μέσα από αυτόν και σε συνεργασία με τη μέθοδο, ο μαθητής αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο που διαθέτει στις εξετάσεις, επισημαίνοντάς του όλα τα σημαντικά στοιχεία της ύλης που έχει διδαχθεί. Ο οδηγός αυτός είναι δομημένος σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας. ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 7 Slide Ιδιαίτερο μάθημα με χαμηλό κόστος Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν σε μία μόνο σκέψη. Ότι το e-du δεν είναι απλά μία μέθοδος μελέτης. Είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα ηλεκτρονικής μορφής σε 24ώρη βάση, ακόμη και στις αργίες, που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι μη πραγματοποιήσιμο γιατί το κόστος θα ήταν όχι απλά μεγάλο, αλλά δυσβάσταχτο. ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 8 Slide Κέρδος χρόνου – Ποιότητα - Ταχύτητα Όλοι γνωρίζουμε ότι ο μαθητής έχει καθημερινά ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα και αν σε αυτό προσθέσουμε και τις πολλές ώρες που χρειάζεται για την υποστήριξή του στα σχολικά μαθήματα με τις κλασσικές μεθόδους, καταλαβαίνουμε ότι όχι απλά δεν του περισσεύει χρόνος για προσωπικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και για τη καθημερινή μελέτη. Το edu δίνει την απάντηση και σε αυτό. Τώρα ο μαθητής έχει πάντα έναν καθηγητή δίπλα του την ώρα της μελέτης, αξιοποιώντας τον χρόνο μαζί του μόνο για τον εαυτό του, χωρίς να τον μοιράζεται με άλλους μαθητές, γεγονός που κάνει τη μελέτη ποιοτικότερη, ταχύτερη και το σημαντικότερο, δίνει το χρόνο για τη μελέτη και των υπολοίπων μαθημάτων, αλλά ακόμη και για τις προσωπικές δραστηριότητες του μαθητή. ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 9 Slide Συμπέρασμα Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η σχέση του μαθητή με το edu είναι μία συνεχής συνεργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που ανανεώνει το ενδιαφέρον του για τη γνώση μέσα από τη αδιάκοπη ροή πληροφοριών και από πολλές εκπλήξεις. Η επαφή με το edu είναι συνεχής και η σχέση με τα μαθήματα αποκτούν μια άλλη διάσταση. ΔΕΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 10
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EDU 10+ EDU ΛΟΓΟΙ edu e-du εκπαιδευτική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-learning elearning ηλεκτρονικό φροντιστήριο για μαθητές δημοτικού γυμνασίου λυκείου edu e-du εκπαιδευτική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-learning elearning ηλεκτρονικό φροντιστήριο για μαθητές δημοτικού γυμνασίου λυκείου

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σε μία εποχή που ο μαθητής ζει καθημερινά την εξέλιξη στην τεχνολογία  η πλατφόρμα e-learning του  edu φιλοδοξεί:

 • Να δώσει στο μαθητή νέες μεθόδους εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας

 • Να καταστήσει το διάβασμα από ανιαρή διαδικασία σε ευχάριστη ενασχόληση.

 • Nα προκαλέσει την ενεργοποίηση του μαθητή.

 • Να προωθήσει τη δημιουργική δράση.

 • Να ενισχύσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

  ΨΗΦΙΑΚΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ e-du.gr

  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

  Η διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων με ¨οδηγό¨ το edu, γίνεται κατανοητή με ευχάριστο και εύκολο τρόπο.

  Η αντίληψη και η κρίση του μαθητή οξύνεται αλλά κυρίως δημιουργείται σε αυτόν το ενδιαφέρον για  παραπέρα διερεύνηση και κατάκτηση της γνώσης με αποτέλεσμα την αύξηση της προόδου.

  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΜΑΘΗΣΗ e-du.gr

  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  (Πλατφόρμα e-learning)

  Σκοπός του edu είναι να στηρίζει το μαθητή στη μελέτη των μαθημάτων του
  όλο το 24ωρο ακόμη και τις αργίες.

  Η e-learning εκπαιδευτική πλατφόρμα του edu λειτουργεί από οποιαδήποτε σταθερή ή κινητή (tablet) συσκευή και σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον

  • Windows
  • Android
  • Linux
  • MacOS

  ΤΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΠΑΝΤΟΥ e-du.gr

  ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ DVD
  (Μόνο για περιβάλλον
  windows)

  Εκτός από την εκπαιδευτική πλατφόρμα, το edu υποστηρίζει το μαθητή και με την offline έκδοση. Όλα τα μαθήματα της τάξης του περιέχονται σε DVD ή άλλο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (usb stick), χωρίς να υστερεί σε τίποτα συγκριτικά με την πλατφόρμα e-learning.

  Η offline έκδοση λειτουργεί μόνο σε περιβάλλον windows, δεν απαιτεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τον υπολογιστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή ακόμη όταν οι γονείς νοιώθουν ασφαλέστεροι όταν το παιδί τους δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

  DVD e-du.gr

  28 & ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
  (Η καθιέρωση)

  Το Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο α.ε. ιδρύθηκε το 1991 και είναι η πρώτη ελληνική εταιρία δημιουργίας εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη διαδρομή αυτών των χρόνων καθιερώθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα γιατί επέδειξε συνέπεια, αξιοπιστία και οργάνωση.

  Το μεγάλο του «όπλο» ήταν και είναι η καινοτομία. Με γνώμονα λοιπόν την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, το Ηλεκτρονικό Φροντιστήριο ανέπτυξε δικά του πρωτοπόρα «εργαλεία» δημιουργίας εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού (ειδικούς εκπαιδευτικούς κειμενογράφους, animators,  διαδραστικούς players κ.λπ.).

  Αποτέλεσμα, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα «εργαλεία» αυτά για τη δημιουργία του edu, και κατάφερε με τον τρόπο αυτό να εφαρμόσει την ηλεκτρονική εκπαίδευση στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

  Αντίθετα, όσοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να μας μιμηθούν, χρησιμοποιούν «ξενόφερτα εργαλεία», που χρησιμοποιούνται συνήθως για την εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων (video) χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εναρμονιστούν με την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

  28-ΧΡΟΝΙΑ e-du.gr

  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ

  E-Learning εκπαιδευτική πλατφόρμα με ήχο & κίνηση!
  Περιβάλλον Windows, Android, Linux & macOS

  ΔΕΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
  ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ