Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε γρήγορες απαντήσεις σε κοινά ερωτήματα σχετικά με την edu, την ηλεκτρονική σας πλατφόρμα εκπαίδευσης. Μάθετε για την εγγραφή, την πρόσβαση, τα πιστοποιητικά και την υποστήριξη, διασφαλίζοντας ένα ομαλό ταξίδι μάθησης μαζί μας.

faq mobile icon
search for a question

Γενικές Ερωτήσεις

Edu και Μαθησιακές Δυσκολίες

Τεχνικές Ερωτήσεις