Εκπαιδευτικές βαθμίδες και Μαθήματα

atom mobile icon
atom image

Δημοτικό

Το Δημοτικό εισάγει παιδιά 6-12 ετών σε βασικά μαθήματα, όπως νεοελληνική γλώσσα, μαθηματικά, και φυσικά, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη και ισόρροπη πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γυμνάσιο

Στο Γυμνάσιο 12-15 ετών, οι μαθητές διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ειδικότερα μαθήματα, όπως μαθηματικά, αρχαία, γλώσσα, ιστορία και φυσικές επιστήμες, κατέχοντας ουσιαστική γενική μόρφωση.

Γραμματική - Συντακτικό

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται ειδικευμένες γνώσεις σε γραμματική και συντακτικό των Νέων και των Αρχαίων Ελληνικών.