Τι πρέπει να γνωρίζω (Διδασκαλίας της θεωρίας από το βιβλίο του μαθητή)
Πειράματα και Εργασίες (Ανάπτυξη πειραμάτων και εργασιών που γίνονται στην τάξη για την κατανόηση της θεωρίας από το τεράδιο εργασιών)
Εργασίες για το σπίτι (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων εργασιών από το τετράδιο εργασιών)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Μαθαίνω & Εφαρμόζω