Με τι θα ασχοληθούμε στην ενότητα αυτή (Διδασκαλία θεωρίας, γραμματική – συντακτικό, του σχολικού βιβλίου)
Εργασίες Κειμένων (Περίληψη-νόημα, σχολιασμός τίτλου & εικόνας, βιογραφία συγγραφέα, των κειμένων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις – Ασκήσεις (Αιτιολόγηση – απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις – Ασκήσεις του τετραδίου εργασιών (Αιτιολόγηση – απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του τετραδίου εργασιών)
Διαβάστε από το Ανθολόγιο (Ανάλυση κειμένων από την αντίστοιχη κατηγορία του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Μαθαίνω & Απαντώ