Διερεύνηση (Διερεύνηση της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Διδασκαλία της θεωρίας (Διαδασκαλία της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Εφαρμογές & Αναστοχασμός (Εργασία από το βιβλίο του μαθητή)
Επαναληπτικές Ασκήσεις & Προβλήματα  (Σκεπτικό & αιτιολόγηση των επαναληπτικών ασκήσεων από το βιβλίο του μαθητή)
Ασκήσεις & Προβλήματα του τετραδίου εργασιών (Αιτιολόγηση – σκεπτικό των ασκήσεων & προβλημάτων του τετραδίου εργασιών)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση - Εφαρμογή

Μαθαίνω & Απαντώ