Ανάλυση γραμματικών & γλωσσικών φαινομένων (Ανάλυση των φαινομένων χωρισμένη σε κατηγορίες & θέματα)
Παραδείγματα (Σύντομα και εύληπτα παραδείγματα για την κατανόηση των κανόνων του γραμματικού φαινομένου από το μαθητή)
Μαθαίνω & Απαντώ (Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες,  σύνδεση με τον κανόνα)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τον κανόνα)