Ανάλυση γραμματικών φαινομένων (Ανάλυση γραμματικών φαινομένων χωρισμένη σε κατηγορίες & θέματα)
Συσχετισμός (Συσχετισμός των γραμματικών φαινομένων με την νέα ελληνική)
Παραδείγματα (Σύντομα και εύληπτα παραδείγματα για την κατανόηση των κανόνων του γραμματικού φαινομένου από το μαθητή)
Μαθαίνω & Απαντώ (Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τον κανόνα)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τον κανόνα)