Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλίας της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις Επανάληψης (Αιτιολόγηση των ερωτήσεν του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις – Προβλήματα (Σκεπτικό των ασκήσεων & προβλημάτων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση - Πρόβλημα

Εφαρμογή Βιβλίου

Μαθαίνω & Εφαρμόζω