Νοηματική απόδοση (Νοηματική απόδοση των στίχων)
Μετάφραση (Μετάφραση των στίχων)
Ασκήσεις (Ανάπτυξη των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες)
Επαναληπτικά Τεστ (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Μετάφραση Κειμένου

Άσκηση

Νοηματική Απόδοση Κειμένου

Μαθαίνω & Απαντώ