Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλίας της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις Α‘ Ομάδας (Σκεπτικό των αντίστοιχων ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ασκήσεις Β’ Ομάδας (Σκεπτικό των αντίστοιχων ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Γενικές Ασκήσεις (Ομάδα Γ΄ – Ασκήσεις του σχολικού βιβλίου)
Επαναληπτικές Ασκήσεις (Ομάδα Δ΄ – Σκεπτικό επαναληπτικών ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις κατανόησης(Αιτιολόγηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Άσκηση

Μαθαίνω & Απαντώ