Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις Κατανόησης (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ακούω & Μιλώ (Ανάπτυξη – απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Διαβάζω & Γράφω (Ανάπτυξη – απάντηση των αντίστοιχων ερωτήσεων & ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Τετράδιο εργασιών (Ανάπτυξη – απάντηση των ερωτήσεων & ασκήσεων του τετραδίου εργασιών)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Διαβάζω & Γράφω

Ερωτήσεις κατανόησης

Μαθαίνω & Απαντώ