Ερωτήσεις – Ασκήσεις (Απάντηση των ερωτήσεων – ασκήσεων του σχολικού βιβλίου)
Θέματα για Συζήτηση (Ανάπτυξη των αντίστοιχων θεμάτων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες)
Επαναληπτικά Τεστ (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Ερώτηση - Άσκηση

Θέματα για συζήτηση

Μαθαίνω και Απαντώ