Διδασκαλία Θεωρίας (Ανάλυση θεωρίας που αφορά την ανάπτυξη μιας έκθεσης)
Σχεδιαγράμματα Θεμάτων (Ανάπτυξη σχεδιαγραμμάτων των θεμάτων του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες)
Επαναληπτικά Τεστ (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους & προφορικές οδηγίες για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Δομικά Μέρη Παραγράφου

Δομικά Μέρη Έκθεσης

Περίληωη και Βήματα

Γλωσσομάθεια