Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της θεωρίας του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις – Προβλήματα- Δραστηριότητες (Αιτιολόγηση των αντίστοιχων ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου)
Ερωτήσεις – Προβλήματα- Δραστηριότητες για επανάληψη (Σκεπτικό των ερωτήσεων, προβλημάτων & δραστηριοτήτων επανάληψης του σχολικού βιβλίου)
Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β – Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία)
Επαναληπτικά Τεστ Ενότητας (Εργασίες εκτός βιβλίου – Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού – λάθους, οδηγίες, σύνδεση με τη θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)

Θεωρία

Μετάφραση

Άσκηση