Η αλληλεπίδραση του Η/Υ με το παιδί είναι άμεση και ενεργή. Η ιδιωτική φύση της διάδρασης, ανάμεσα στον υπολογιστή και το παιδί, υποβοηθά στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, να ρισκάρει χωρίς καμιά επίκριση. Άρα, ο μαθητής αισθάνεται ελεύθερος και απαλλαγμένος από άγχος. Επίσης, η αμεσότητα που προσφέρεται για την κάλυψη των αποριών έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη εξοικονόμηση του χρόνου μελέτης.
Επομένως, η καθημερινή μελέτη γίνεται ευχάριστη διαδικασία με απτά αποτελέσματα, στην άνοδο, των σχολικών επιδόσεων του μαθητή. Όλα αυτά, ο μαθητής, τα αντιλαμβάνεται από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα μελέτης edu.