Η έννοια του λάθους “μπροστά” στο edu έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από την έννοια του λάθους μπροστά στο δάσκαλο. Πρόκειται για εκπαίδευση μέσω λαθών. Επειδή το edu δίνει την ευκαιρία για δεύτερη και τρίτη προσπάθεια, ο μαθητής αισθάνεται την υποχρέωση να απαντήσει εκ νέου χωρίς το φόβο της αποδοκιμασίας. Είναι η ιδανική λειτουργία για το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.