Η έννοια του λάθους “μπροστά” στο e-du έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από την έννοια του λάθους μπροστά στο δάσκαλο. Πρόκειται για εκπαίδευση μέσω λαθών. Επειδή το e-du δίνει την ευκαιρία για δεύτερη και τρίτη προσπάθεια, ο μαθητής αισθάνεται την υποχρέωση να απαντήσει εκ νέου χωρίς το φόβο της αποδοκιμασίας. Είναι η ιδανική λειτουργία για το δυσλεκτικό μαθητή.