Η εκπαιδευτική παρέμβαση, μέσω η/υ, βοηθά στην ενδυνάμωση και εστίαση της προσοχής, ενισχύει την επιμονή, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας των παιδιών. Η οπτικοακουστική διδασκαλία εμπλουτισμένη με παραδείγματα κατανοητά στο παιδί βοηθά στην άμεση εμπέδωση των εννοιών του μαθήματος. Ο ρυθμός αφομοίωσης της ύλης, διαμορφώνεται από τον ίδιο το μαθητή ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες, χωρίς αναστολές από τη φυσική παρουσία καθηγητού.
Η ανάγκη επανάληψης, καλύπτεται απολύτως χωρίς επικριτικούς σχολιασμούς. Το αίσθημα της ελευθερίας και η απόλυτη απουσία της ντροπής, απελευθερώνει το μαθητή και του δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη και αμεσότερη κατανόηση της ύλης του, με εκπληκτικά, συχνά, αποτελέσματα.