Ένας μαθητής με υψηλές επιδόσεις πρέπει να προετοιμαστεί εγκαίρως για έναν υψηλό, επίσης, ανταγωνισμό που θα κληθεί να αντιμετωπίσει λίγο αργότερα, σε επίπεδο εισαγωγικών εξετάσεων. Με γνώμονα αυτές τις ανάγκες, το σύστημα μελέτης edu, δίνει τη δυνατότητα, μέσα από την καθημερινή μελέτη, να ασχοληθεί με διαβαθμισμένης δυσκολίας τεστ, που καλύπτουν τις επιπλέον γνώσεις που χρειάζεται αυτός ο μαθητής, χωρίς τη δαπάνη περισσότερου χρόνου.
Έτσι, ο μαθητής «θωρακίζεται» σε καθημερινή βάση, με τις επιπλέον πληροφορίες, που είναι απαραίτητες, για τη διαμόρφωση του προσωπικού του «προφίλ» . Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προετοιμασίας στο παρακάτω μάθημα, κάτι που συχνά, οι καλοί μαθητές, συνηθίζουν να κάνουν. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου, ότι η σωστή εκπαίδευση, παρέχει γνώση, αναπτύσσει τις δεξιότητες, αναδεικνύει τις ικανότητες του μαθητή.