Το e-du είναι ένα άριστο περιβάλλον μελέτης των μαθημάτων, καθώς τα πολυμέσα (κείμενο + εικόνα + ήχος + κίνηση + διαδραστικό περιβάλλον εκπαίδευσης) είναι ακριβώς αυτό που ταιριάζει στον τρόπο σκέψης του δυσλεκτικού μαθητή.