Στο δυσλεκτικό μαθητή ταιριάζει η προφορική διδασκαλία. Το e-du δίνει τη δυνατότητα επανάληψης της προφορικής διδασκαλίας  ή ακόμη διακοπής και συνέχισης της, μιας και ο εκπαιδευτής του είναι υπομονετικός και ακούραστος. Μην ξεχνάμε ότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης.