Καθημερινά ο γονιός μ’ ένα απλό «κλικ» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις επιδόσεις και το βαθμό ετοιμότητας του παιδιού στο μάθημα της επόμενης μέρας. Έτσι χωρίς προστριβές και εκνευρισμούς, διακριτικά, μπορεί να ενημερώνεται και φυσικά να επεμβαίνει οπού εκείνος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Κανένας άλλος τρόπος (σχολείο, φροντιστήριο) δεν μπορεί να παρέχει τέτοιο επίπεδο, καθημερινής, ενημέρωσης στους γονείς.