Γνωρίζοντας το ρυθμό ζωής του σημερινού μαθητή, με τον πράγματι περιορισμένο χρόνο λόγω πολλαπλών εξωσχολικών δραστηριοτήτων, κινηθήκαμε με άξονα τις ανάγκες του. Η οργάνωση του συστήματος μελέτης edu δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της ύλης και των εννοιών του μαθήματος εύκολα και γρήγορα.
Η οπτικοακουστική διδασκαλία, του εξασφαλίζει αυτήν τη δυνατότητα, δίνοντας του συγχρόνως την ευκαιρία να προσαρμόσει τις συνθήκες μελέτης στις προσωπικές του ανάγκες, εξατομικεύοντας τους ρυθμούς εμπέδωσης και τους τρόπους αφομοίωσης. Επομένως, έχουμε σε λιγότερο χρόνο, ποιοτικότερη μελέτη.