Δε γίνεται, τεχνικώς, αυτή η δυνατότητα. Ο μαθητής παρακολουθεί την ανάπτυξη  του σκεπτικού της άσκησης από πολύ έμπειρους καθηγητές, οι οποίοι θα διδάξουν, θα υπενθυμίσουν και θα αναλύσουν κάθε μια από τις ασκήσεις του μαθητή. Το αποτέλεσμα είναι να αποκτά σημαντική εμπειρία από την ολοκλήρωση των ασκήσεων.