Η αξιοποίηση, από το edu των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, στην πιο εξελιγμένη της μορφή έδωσε στο μαθητή μας την ευκαιρία να μελετά καθημερινά πλαισιωμένος από μια μεγάλη ομάδα κορυφαίων καθηγητών.
Έτσι, για πεντέμισι ώρες ημερησίως δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι έως τις 8,30 το βραδύ ο μαθητής επικοινωνεί προσωπικά με καθηγητή της ειδικότητας που τον ενδιαφέρει εύκολα και άμεσα. Μαθητής και καθηγητής «φιλοξενούνται» σε μια «αίθουσα διδασκαλίας» του e-du χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης.
Η «αίθουσα» είναι εξοπλισμένη με όλα τα εποπτικά εργαλεία διδασκαλίας, που μας εξασφαλίζει η τεχνολογία, ώστε το μάθημα να γίνεται σε υψηλότατο επίπεδο και με τη μορφή «ιδιαίτερου». Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας, προσφέροντας στο μαθητή μας ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης.