Όχι βεβαία! Το e-du έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας. Αναπτύχθηκε, παράλληλα, με την καθιέρωση της πληροφορικής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης και υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.