Η λειτουργία της μεθόδου edu δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Υπάρχει και έκδοση (dvd) που λειτουργεί και χωρίς σύνδεση. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Μπορείτε να ενημερωθείτε γι΄ αυτό, αναλυτικά, από την έμπειρη ομάδα προγραμματιστών της τεχνικής υπηρεσίας του edu. Εξάλλου, η μέθοδος μας, δίνει τη δυνατότητα ελέγχου σε καθημερινή βάση.