Το e-du μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο δυσλεκτικός μαθητής χωρίς τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού που ¨φοβάται¨. Να κάνει λάθη να ξαναδοκιμάσει να ανακαλύψει αυτό που επιδιώκει το εκπαιδευτικό περιβάλλον (διαδραστικότητα).