Το edu μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες χωρίς τη μεσολάβηση του εκπαιδευτικού που ¨φοβάται¨. Μπορεί να κάνει λάθη να ξαναδοκιμάσει να ανακαλύψει αυτό που επιδιώκει το εκπαιδευτικό περιβάλλον (διαδραστικότητα).