Το edu παραμένει στην ερώτηση που δόθηκε λαθεμένη απάντηση, εξηγώντας προφορικά το λόγο για τον οποίο είναι λάθος η προτίμησή του μαθητή δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να απαντήσει εκ νέου. Αυτή η επιμονή του edu αποτελεί ένα από τα σημαντικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του.