Την οπτική με την οποία βλέπει τη μελέτη έως τώρα. Η ανιαρή διαδικασία του διαβάσματος από ένα, συχνά δυσνόητο, βιβλίο μετατρέπεται σε ενδιαφέρουσα ενασχόληση με τον η/υ. Η διαδραστική αλληλεπίδραση με ένα μέσο που αγαπά, τον η/υ, του δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης εμπέδωσης των εννοιών του μαθήματος, χωρίς να τον κουράζει και κυρίως, χωρίς να πλήττει.
Η μελέτη γίνεται διασκεδαστική και τα αποτελέσματα φαίνονται, άμεσα, στις σχολικές του επιδόσεις, γεγονός που του δίνει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Διδάσκεται τη φιλοσοφία της σωστής μελέτης, ώστε να είναι ο ίδιος πρωταγωνιστής στη διαδικασία εμπέδωσης της γνώσης, χωρίς άγχος, καταπίεση ή εξαναγκασμό. Τελικά, γίνεται το κίνητρο για ένα νέο «ξεκίνημα» με στόχους και όνειρα για το μέλλον.