Στη μέθοδο edu η διδασκαλία γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές με απόλυτη γνώση του αντικειμένου τους και πολυετή θητεία στο χώρο. Ο μαθητής παρακολουθεί, με φυσικότητα, τη διδασκαλία του μαθήματος, προσαρμόζοντας την στις προσωπικές ανάγκες του, χωρίς τις αναστολές της ομαδικής διδασκαλίας του φροντιστηρίου. Παρέχεται εξατομικευμένη μάθηση, χωρίς δεσμεύσεις χρόνου. Άρα έχουμε εξοικονόμηση χρόνου για το μαθητή και οικονομία χρημάτων για τους γονείς.