Το edu αιτιολογεί προφορικά τις απαντήσεις του μαθητή ακόμη και όταν αυτές είναι σωστές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με επιπλέον προφορικές οδηγίες που συνοδεύουν κάθε μία ερώτηση ενθαρρύνουν το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα τον επιβραβεύει με την άμεση βαθμολόγησή του, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις προϋποθέσεις ώστε να νοιώθει ικανός στην κατάκτηση της γνώσης και όχι περιθωριοποιημένος.