Το e-du δεν προσβάλει, ούτε τιμωρεί τον μαθητή. Με το e-du ο μαθητής έχει συνείδηση ότι είναι περιβάλλον μελέτης, επομένως η λαθεμένη απάντηση δεν δημιουργεί κανενός είδους αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις.