…Οι συνεχείς βελτιώσεις και επιτυχίες μου, μου ανοίγουν το δρόμο να βελτιώσω την αυτο-εικόνα και την αυτοπεποίθησή μου και φυσικά τις επιδόσεις μου. Να ανανεώνω το ενδιαφέρον  μου για τη γνώση μέσα από τη αδιάκοπη ροή πληροφοριών και από πολλές εκπλήξεις. Η επαφή μου με το edu είναι συνεχής και η σχέση με τα μαθήματά μου αποκτούν μία άλλη διάσταση.