Τι Είναι το Edu

 • Το edu είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον μελέτης το οποίο βασίζεται σε πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας. Αναλύει τη διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων (θεωρία & ασκήσεις) και προσαρμόζεται στα νέα βιβλία κάθε φορά που αυτά αλλάζουν.

 • Εκτός από τη διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων, περιέχει πλήθος διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας. Έτσι, αποτελεί το “εργαλείο” που ενισχύει το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης και δίνει τεράστιες δυνατότητες στην κατανόηση της σχολικής ύλης.

 • Οι διαδραστικές εφαρμογές (Interactive application) όπως το edu δίνουν στον μαθητή τη δυνατότητα της αυτενέργειας και διεγείρουν την κρίση του.

 • σε μορφή Εκπαιδευτικού Λογισμικού edu dvd.
 • σε μορφή Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης edu e-learning Platform.

Ο χειρισμός και στις δύο εκδόσεις είναι εύκολος ακόμη  και για εκείνους τους μαθητές που δεν έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ένα αυστηρά επιλεγμένο επιτελείο καθηγητών και παιδαγωγών με τη συνεργασία ειδικευμένων προγραμματιστών ανέλαβαν τη δημιουργία του edu την οποία στήριξαν και στηρίζουν στα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και στις θεωρίες μάθησης. Βασίζεται στη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία και στις μοντέρνες θεωρίες μάθησης και:

 1. Προκαλεί την ενεργοποίηση του μαθητή.
 2. Προωθεί τη δημιουργική δράση.
 3. Βασίζεται στην μάθηση μέσω ανακάλυψης.
 4. Ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 5. Καλλιεργεί την κριτική σκέψη.
 6. Αποθαρρύνει τη γραμμική μέθοδο μελέτης.

Σκοπός του edu είναι να στηρίξει το μαθητή στη μελέτη των μαθημάτων του, στα όρια του προσωπικού του χώρου, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής.
Η διδακτέα ύλη των σχολικών βιβλίων και η παρεχόμενη γνώση που απορρέει από αυτά, με ¨οδηγό¨ το edu, γίνεται κατανοητή με ευχάριστο και εύκολο τρόπο.
Η αντίληψη και η κρίση του μαθητή οξύνεται αλλά κυρίως δημιουργείται σε αυτόν το ενδιαφέρον για  παραπέρα διερεύνηση και κατάκτηση της γνώσης.
Έτσι το edu δε φιλοδοξεί να καθοδηγήσει απλά το μαθητή στην καθημερινή του μελέτη αλλά κυρίως να υποδείξει τον τρόπο μελέτης που αποβλέπει στην απλούστερη, ακοπότερη και μεθοδικότερη  απόκτηση γνώσεων.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η σχέση του μαθητή με το edu είναι μία συνεχής συνεργασία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που ανανεώνει το ενδιαφέρον  του για τη γνώση μέσα από τη αδιάκοπη ροή πληροφοριών και από πολλές εκπλήξεις. Η επαφή με το edu είναι συνεχής και η σχέση με τα μαθήματα αποκτούν μια άλλη διάσταση.