Μαθηματικά

  • Διδασκαλία Θεωρίας (Διδασκαλία της θεωρίας από το βιβλίο μαθητή)
  • Ερωτήσεις κατανόησης (Αιτιολόγηση των ερωτήσεων από το βιβλίο μαθητή)
  • Ασκήσεις (Σκεπτικό των ασκήσεων από το βιβλίο μαθητή)  
  • Για Διασκέδαση (Λύση του σταυρόλεξου από το βιβλίο μαθητή)
  • Μαθαίνω & Απαντώ (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Α - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
  • Μαθαίνω & Εφαρμόζω (Εργασία εκτός βιβλίου – Επίπεδο Β - Διαδραστικό τεστ πολλαπλών επιλογών με ηχητική επεξήγηση σωστού-λάθους, οδηγίες και θεωρία)
  • Επαναληπτικά Τεστ Κεφαλαίου (Εργασίες εκτός βιβλίου -  Τεστ με ηχητική επεξήγηση σωστού - λάθους, οδηγίες & θεωρία για τα πρόχειρα διαγωνίσματα)
                             Όλες οι εργασίες διδάσκονται με ήχο και κίνηση