Πάρτε τους δωρεάν !!!

Οδηγοί εξετάσεων γιά το 2016-2017
Εκπαιδευτικό Λογισμικό

για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου!

Η “εφαρμογή” της πληροφορικής στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Μετατροπή του διαβάσματος από ανιαρή διαδικασία σε ευχάριστη ενασχόληση.
Καθημερινός οδηγός μελέτης στη κατανόηση της σχολικής ύλης.
Τόνωση της αυτοπεποίθησης - αύξηση της συμμετοχικότητας.
e-learning ... Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
(virtual classroom).
μάθετε περισσότερα...